Speelmotoriek:  Fahne D

Als musici ervaren wij dagelijks hoe belangrijk het is om gedifferentieerde bewegingen met de handen en vingers te maken. De gelukkigste momenten ervaren we wanneer de muziek klinkt zoals wij het willen horen en wij onze eigen muzikale klankvoorstelling spontaan in de muziek kunnen laten vloeien.

Als dat bij het musiceren te weinig of helemaal niet lukt zijn wij teleurgesteld, verliezen het plezier of worden ongelukkig.

“Als de vingers niet doen wat we willen”, als we het gevoel hebben niet aan technische eisen te kunnen voldoen of snel moe worden, kan dat tot teleurstelling leiden; we worden gespannen, er kan faalangst ontstaan, soms ook pijn; we kunnen ziek worden en in het ergste geval loopt onze muziekloopbaan gevaar of kunnen we ons beroep niet meer uitoefenen.

In de Praktijk voor Speelmotoriek worden deze zaken aangepakt en worden oplossingen aangereikt.


blaasinstrumenten ••• strijkinstrumenten ••• toetsinstrumenten ••• tokkelinstrumenten ••• slaginstrumenten ••• orkestmusici ••• solisten ••• muziekpedagogen ••• kamermusici


Het begrip “speelmotoriek” is strict genomen onzinnig, net zoals bijvoorbeeld het begrip “schrijfmotoriek”. We hebben het tenslotte ook niet over “kralenrijg-motoriek”, “aaimotoriek”, of “knutselmotoriek”. We doen al die dingen met onze handen en vingers en daarom bedoelen we met al deze begrippen eigenlijk de
"fijne motoriek".

verder in de tekst